AKCE

Do konce roku akční sleva 20% na všechny figurky při odběru 12 a více kusů.

MostBet https://mostbet1.cz/: Kde se sázení setkává se vzrušením a důvěrou.

Marie Terezie

Marie Terezie

Zobrazit všechny obrázky

Figurka Marie Terezie, jedné z nejvýznamějších postav rodu Habsburků.

Více detailů


95Kč s DPH


Figurka Marie Terezie, jedné z nejvýznamějších postav rodu Habsburků - dárek a suvenýr pro všechny milovníky historie a návštěvníky Čech.

Figurka zpodobňuje Marii  Terezii ve velké dvorské toaletě s vlečkou, typickým účesem z napudrovaných vlasů. Modrá barva prý byla oblíbenou barvou panovnice.

Figurka je z umělé hmoty, ručně malovaná, 12 cm vysoká, uložená ve slídovém otvíratelném obalu a papírové krabičce velikosti 8x8x16 cm. Figurka má certifikát ES typu 110460 T/NB - hračka. K figurce je připojen letáček s krátkou informací o všech 6 postavách 1. serie figurek v češtině, angličtině a němčině.

 

 


MARIE TEREZIE -životopis:

  Narodila se 13.května 1717 a obdržela jméno Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna. Jejím otcem byl  císař Karel VI. a  matkou Alžběta Kristýna Brunšvická. Královští manželé neměli žádného mužského potomka, jediný syn princ Leopold zemřel jako dítě. Císař se obával o budoucnost monarchie  a proto již roku 1713 vyhlásil pragmatickou sankci, která zaručovala nástupnická práva žen v habsburském rodě.

        Marie Terezie proto vyrůstala jako předpokládaná dědička habsburských zemí. O to více je překvapující, že se jí dostávalo pouze vzdělání obvyklého  pro ženy z královských rodin. Šlo o náboženství, latinu, francouzštinu, němčinu, kreslení, tanec a hudbu. Marie Terezie byla údajně hudebně nadaná, již v útlém věku vystupovala před publikem, zpívala a tančila. Z dnešního hlediska nám připadá podivné, že nikoho nenapadlo vzdělat budoucí panovnici spíše v historii, ekonomii a politických vědách. Tyto znalosti musela Marie Terezie získávat až v době své vlády, tzv. „za pochodu“. V dětství si velmi oblíbila svoji vychovatelku Charlotu Fuchsovou, která ji provázela i po celý dospělý život a je pohřbena v Císařské hrobce po boku své milované paní. Jako dívka prý byla MT velmi půvabná, se světlými vlasy ,  modrýma očima a štíhlou postavou. V pozdějším věku, následkem mnoha těhotenství, trpěla značnou nadváhou a asi i vysokým krevním tlakem.

          Samozřejmě klíčovou otázkou se stal sňatek budoucí dědičky monarchie.  V roce 1723 přišel na vídeňský dvůr mladý lotrinský vévoda František Štěpán, tehdy patnáctiletý a mladičká princezna se do něj údajně zamilovala na první pohled. Otec Marie Terezie, Karel VI. si mladíka také velmi oblíbil, snad mu nahrazoval syna, kterého se císař nedočkal. Překážkou svatby však byl odpor Francie proti spojení Lotrinska a Habsburských držav.  Situaci paradoxně vyřešila až válka o polské následnictví v letech 1733 až 1735 v níž František Štěpán ztratil Lotrinsko, které připadlo Francii a tak ta už neměla důvod protestovat proti plánovanému sňatku.  Svatba se konala 12. února 1736 ve Vídni a oslavy trvaly dva dny.  Manželství bylo nepochybně šťastné a na královské poměry velmi harmonické. Marie Terezie porodila  celkem 16 dětí a svého muže měla až do jeho smrti velmi ráda.

           20. října 1740 umírá náhle císař Karel VI. a Marie Terezie se ve věku 23 let stává dědičkou trůnu.  Ale většinu královských hodností si teprve musí dát potvrdit.  Země, které císaři odsouhlasily jeho pragmatickou sankci, se teď zdráhají a za uznání ženy na trůně pro sebe vyžadují nejrůznější ústupky a výhody. Marie Terezie hned po smrti svého otce  a  v pátém měsíci těhotenství zjistila, že problémy se vyskytují prakticky ve všech částech její říše.

              Jako první na Marii Terezii zaútočilo Prusko v čele s Fridrichem II. a žádalo vydání Slezska.  Když MT odpoví záporně, Fridrich II. s vojskem obsazuje Slezsko a začíná řada bitev, která vešla do historie jako válka o rakouské dědictví.  Prusko má velkou přesilu, navíc rakouská armáda není v dobrém stavu.  K Prusku se přidávají i ostatní státy jako Francie, Španělsko, Bavorsko a Sasko. MT je pojednou sama proti mnoha nepřátelům. Snad velkou posilou pro ni bylo 13. března 1741 narození syna a korunního prince Josefa. Do té doby měla královna pouze dcery.  MT odcestovala do Uher, kde si zajistila vojenskou i politickou podporu uherské šlechty.  Stává se královnou Uherskou a je korunována 25. června 1741 a uherské země jí poskytnou armádu přibližně 30 tisíc mužů. Mezitím překročily francouzské jednotky západní hranici a dobyly Linec a nakonec i Prahu. Vůdce vojska bavorský kurfiřt   Karel Albrecht se nechává korunovat za českého krále.  Marie Terezie proto honem raději uzavírá mír s Pruskem, aby se obě armády nespojily proti ní. Musí ale Fridrichovi II. ponechat celé Slezsko.  Díky mírové dohodě se může celá rakouská armáda  soustředit  na získání Čech zpět.  To se podařilo o vánocích 1742. Marie Terezie se nechává 12. května 1743 korunovat královnou českou a tím se stává první a jedinou ženou na českém trůně v dějinách. Rakousko poráží Francii a Anglii a Francouzi se musí stáhnout za Rýn.  Boje a bitvy ale  trvají  dál a vítězství se střídají s prohrami. Teprve roku 1748 je uzavřen mír a většina zemí uznává definitivně pragmatickou sankci a postavení Marie Terezie.

            Politická situace v Evropě vyznívá ve prospěch manžela MT Františka Štěpána a ten se stává jako František I. v  roce 1745 římskoněmeckým císařem.  Od té doby je Marie Terezie označována za císařovnu, ale jako žena  nikdy nemohla být císařovnou zvolena.

            V roce 1756 uzavírá MT spojeneckou smlouvu s Francií  a Prusko na to reaguje vpádem do Saska, aniž by mu vyhlásilo válku. Tím začíná další sedmiletá prusko-rakouská válka, do které se později zapojí i Rusko a Švédsko. Tato válka skončila opět bez výraznějších územních zisků. Prusko si ponechalo Slezsko.

            Štěstí, které přálo MT na válečném poli pouze občas, jí bylo velmi nakloněno v rodinném životě. Marie Terezie  měla šestnáct  dětí z nichž 11 se dožilo dospělosti. MT byla pečlivou, i když snad panovačnou matkou a svým dětem a jejich výchově věnovala hodně pozornosti. Strategicky plánovala i jejich sňatky  tak, aby přinesly co nejvíce výhod Rakousku. Z této doby snad pochází heslo „Tu felix Austria nube“, neboli války ať vedou jiní, ty šťastné Rakousko se zasnubuj. Bohužel, to co přinášelo zisk a prospěch rakouským zemím, velmi často nepřineslo dobro účastníkům sňatku. Velká část z manželství domluvených královnou MT nebyla šťastných a některé končily téměř osobní tragédií.

              Roku 1765 náhle na infarkt umírá manžel Marie Terezie císař František I..   MT nese smrt milovaného muže velmi těžce, do své smrti se obléká již jen do černých šatů a rozdává všechny své šperky.  Syn MT Josef II. se po smrti otce stává automaticky římskoněmeckým císařem, protože již dříve byl zvolen římskoněmeckým králem. MT Josefa II. také jmenovala už v září 1765 svým spoluvládcem.  Ale mezi matkou a synem se brzy projevují názorové rozpory  a  neshody.  Marie Terezie ještě stihne uzavřít poslední mírovou smlouvu se svým mnohaletým nepřítelem   Fridrichem II..  Začátkem listopadu se císařovna MT nachladila na lovu a 29. listopadu 1780 umírá. Je pochována ve Vídni v Kapucínské kryptě. Marie Terezie po sobě  nechala  dědičné země v lepším stavu,než byly po smrti jejího otce a zavedla do státní správy mnoho moderních zřízení a administrativních nástrojů, které přetrvaly mnoho let po její vládě. Za jejího panování  byl zaveden mimo jiné Všeobecný školní řád, který stanovil všeobecnou vzdělávací povinnost. MT byla žena hluboce věřící, podporovala kláštery a církevní zařízení. Na druhou stranu se nevyhýbala ani pokrokovým objevům vědy, například nechala některé členy své rodiny očkovat proti neštovicím, což byla tehdy naprostá novinka v medicíně. Sedm dětí Marie Terezie usedlo na některý z evropských královských trůnů.

 Košík  

(prázdný)

Přihlášení

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy